Espen J. Kolstad
Pyrotechnics coordinator and head of Norwegian department

Sertifiseringer: T, I, P-4 og ADR1
Telefon: (+47) 48108468
E-post: espen@pyro.se