CO2 Power Jet

CO2 Power Jet

CO2 Power Jet är att kraftfull effekt som blåser vita rökpelare av CO2. Så snart CO2 lämnar cylindern genom enhetens huvud konverteras den till gas. Denna gasbildningen åtföljs av en stark väsande ljud och en solid vit pelare av rök som sträcker sig upp till 18 meter.

Size: 27x26x35 cm (L*W*H)
Weight: 9.7 kg
Voltage: 230 V
Power: 100 W
Control: Fire Control G2, FireCTRL or DMX
Consumption: CO2 (liquid with a dip pipe)
Max. Distance: Appr. 18 m
Capacity: N/A
Duration: N/A

co2powerjet.jpg