CO2 Gevär

CO2 geväret är handhållet och skjuter vit rök upp till 4 meter.

Mer information »